Gasteren

Gasteren

Gasteren

Gasteren is het eerste Vijf Sterren Dorp van Nederland. Om het woon- en leefplezier in dorpen inzichtelijk te maken en te beïnvloeden, heeft de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) in Drenthe het project: Vijf Sterren Dorpen ontwikkeld.
Het dorp Gasteren heeft de uitdaging opgepakt. De bewoners hebben zichzelf vragen gesteld als: zijn wij als bewoners in staat om op eigen kracht dingen te regelen en welke dan? Hoe belangrijk zijn tradities voor ons? Hebben wij nog aandacht voor elkaar? Hoe is het gesteld met alledaagse activiteiten in het dorp?

Gasteren heeft vastgesteld dat alle sterren aanwezig zijn. De ene schijnt wat feller dan de andere, maar schijnen doen ze allemaal. In de sterk veranderde dorpsgemeenschappen zijn dingen niet meer zo vanzelfsprekend als enkele decennia terug. Het is niet meer vanzelfsprekend dat bij sneeuwval het stoepje wordt geveegd van de buurvrouw die moeilijk ter been is. Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen overal tijd voor heeft. Het is niet meer vanzelfsprekend dat verenigingen bestuursleden krijgen. Ook de oriëntatie van dorpsbewoner is verschoven: hij kiest niet automatisch voor voorzieningen in het dorp; hij oriënteert zich breder. Ook tradities veranderen. Als een dorpsgemeenschap overeind wil blijven, moeten de bewoners zich bewust zijn van deze veranderingen en de blik op de toekomst richten.

aanbieden 5 sterrenOp 22 juni 2011 heeft een vergadering plaatsgevonden met het bestuur van dorpsbelangen en het sterrenteam. Hierbij waren tevens Gerrit van Arragon en William Prinsen van het BOKD aanwezig. De door het sterrenteam verwoorde suggesties en vervolgacties zijn doorgesproken en er zijn afspraken gemaakt over het vervolg. Bij de afsluiting van de vergadering kreeg Hein Bokernuit handen van Gerrit van Arragon een certificaat uitgereikt waaruit blijkt dat Gasteren officieel eenvijfsterrendorp is. Het certificaat zal in het dorpshuis worden opgehangen zodat het voor iedereen goed zichtbaar is,

Download hier het resultaat

U hebt een vraag voor ons?
Vermeld hier je naam
Plaats hier je mailadres.
Write your message!
Slide thumbnail

info@5sterrenmethode.nl
BOKD
Doctor Nassaulaan 3a
9401 HJ Assen
0592-315121