Over ons

logo bw 2 rondehoekBuurtwerk Nederland levert betrokken opbouwwerkers en buurtwerkers aan dorpen en wijken. Dit doen we omdat we weten dat goed opbouwwerk het verschil maakt in dorpen en wijken: De leefbaarheid wordt aanwijsbaar verbeterd, de cohesie wordt versterkt en bewoners zijn meer betrokken bij hun buurt , oplossingen van problemen worden mede door inwoners bedacht. Dit doen we altijd met goed toegeruste opbouwwerkers die in staat zijn met bewezen goede methodieken uit de voeten te kunnen.
Onze opbouwwerkers hebben samen met de BOKD meegewerkt aan de ontwikkeling van de Vijfsterrenmethode en weten als geen ander dat een goede methodiek, zoals de Vijfsterrenmethode, aansluit bij de kracht en het talent van dorpen en wijken. Het werken met de methode brengt de sterren van dorpen en wijken weer tot glans!
Voor meer informatie over Buurtwerk Nederland:

logo BOKD“Zorg voor elkaar”
Met de nieuwe, doorontwikkelde Vijf Sterrenmethode gaan BOKD en Buurtwerk Nederland onder een vernieuwde naam verder met het beproefde project Vijf Sterren Dorpen. Zij zorgen ervoor dat dorpen en wijken met het doorlopen van het traject meer fundament hebben om om te gaan met de uitdagingen van de toekomst: “met meer samen oppakken en minder zorg”, met ontwikkelingen op het gebied van de WMO, de jeugdzorg en arbeidsparticipatie die op hun pad komen.

In de Vijf Sterrenmethode voor dorp en wijk gaan bewoners op zoek naar een effectieve collectieve benadering van de individuele zorgbehoefte, door het versterken van de “zorg voor elkaar”. Het uitgangspunt is dan dat bewoners van dorpen en wijken klaar staan om een deel van die zorgbehoefte ook daadwerkelijk, vanuit eigen initiatief en met voldoening, zelf te organiseren !
De Vijf Sterren methode is nationaal erkend als effectieve sociale interventie en is opgenomen in de Databank van Movisie, het landelijk kennisinstituut voor de aanpak van sociale vraagstukken. Voor meer informatie over de BOKD:

Klik hier voor onze site.

SEV, onderzoeker Thadeus Muller:

"De opbouwwerkers stemmen in dit project hun werk perfect af. Ze tasten af wat er leeft onder de bewoners. Het is een proces van onderop, dat door de bewoners wordt gedragen. Het is de kunst om te laveren tussen “sturen” en “aan de bewoners over laten."

Download hier het onderzoeksverslag

Movisie, onderzoek van de Vijf sterrenmethode

Onderzoeker: “De deelnemende burgers zijn erg enthousiast , zowel over de huiskamergesprekken als over de slotbijeenkomst en het behaalde resultaat. Ook geven ze aan elkaar op een andere manier te hebben leren kennen.”

Download hier de methodiekbeschrijving

Onderzoek blijvende effecten Vijf sterrenmethode

In 2016 verscheen het verslag van een onderzoek in Drentse dorpen waar de Vijf Sterrenmethode eerder werd uitgevoerd. . Er deden vijf dorpen mee, en per dorp werden mensen uitgenodigd die de “sterrentijd” actief hebben meegemaakt, en deels nog steeds actief zijn in het betreffende dorp.

De centrale vraag van Buurtwerk Nederland en BOKD was of er sprake is van een langdurig effect van de methode, die ook wel het Sterrentraject wordt genoemd. Er bleek in alle dorpen doorgeborduurd te zijn op de resultaten van de methodiek. Sommige zaken waren verder uitgebouwd en vergroot, en enkele zaken waren weer verdwenen. De respondenten gaven regelmatig aan, dat de sterrenmethode veel te weeg had gebracht en dat er nog steeds, (tastbare) effecten waren. Vooral opvallend was dat respondenten benoemden dat er een andere manier van overleggen en communiceren was ontstaan, die inmiddels heel normaal was geworden in het dorp.

Nieuwsgierig naar het hele verhaal?

Het onderzoeksverslag is hier te downloaden.

U hebt een vraag voor ons?
Vermeld hier je naam
Plaats hier je mailadres.
Write your message!
Slide thumbnail

info@5sterrenmethode.nl
BOKD
Doctor Nassaulaan 3a
9401 HJ Assen
0592-315121