Slide backgroundSlide thumbnail

De vijf stappen van de 5sterren-methode

De methode gaat uit van de vijf sterren (kwaliteiten) die in iedere wijk of dorp aanwezig zijn. Vervolgens werken we in vijf stappen aan deze sterren.

Slide backgroundSlide thumbnail

Werving, verkenning en voorbereiding

Een dorp of wijk wordt uitgedaagd om mee te doen. Na het JA-woord stelt de dorpsbelangen-organisatie en de vijf sterrenwerker van de BOKD, een sterrenteam op. Dit team treft de voorbereiding voor stap 2 waarin het dorp op zoek gaat naar zijn eigen levensaders.
De werker van de BOKD heeft een aantal suggesties hiervoor beschikbaar .

Slide backgroundSlide thumbnail

Een antwoord zoeken op de vragen:“Waar is dit dorp of deze wijk goed in? Waarom is het prettig leven in dit dorpof deze wijk?“
Het gaat om introspectie en eerlijk zijn. Daarom gebruiken we de beeldspaak ‘in de spiegel kijken’. Belangrijk hierbij is het directe contact tussen de bewoners,dus geen enquête die huis-aan-huis wordt rondgestuurd, maar interactieve oploopjes en gesprekken.
Het sterrenteam bedenkt de manier die het beste bij het dorp of wijk past. En het gaat erom de goede dingen, de trots, de levensaders naar boven te krijgen.

In de spiegel kijken en zelftoets

Slide backgroundSlide thumbnail

Het sterrenteam trekt uit de vorige stap zijn conclusies: waar blinkt het dorp of de wijk in uit? En waar liggen uitdagingen en verbeteringen? De vijf sterrenwerker van de BOKD heeft hiervoor een handig hulpmiddel, gebaseerd op het ‘kernkwaliteiten kwadrant’.

Goed nadenken en uitdagingen benoemen

Slide backgroundSlide thumbnail

Het sterrenteam zoekt een mooi moment om feestelijk te laten zien waar het dorp of de wijk goed in is en kan dan ook de uitdagingen voor de toekomst presenteren. Het is het moment waarop de analyse gedeeld wordt met het dorp of de wijk. Hiervoor is een werkbudget beschikbaar. En natuurlijk krijgt het dorp of de wijk ,als zichtbaar statement, op de invalswegen een vijf sterrenbord geplaatst (onder het naambord van het dorp).

Delen, verantwoorden en presenteren

Slide backgroundSlide thumbnail

Kort na de feestelijke afronding in het dorp of de wijk vindt er met het sterrenteam, de gemeente waarin het dorp of de wijk ligt, de lokale welzijnsinstelling en andere relevante partijen, een laatste bijeenkomst plaats waarin de losse draden worden afgehecht en de afspraken worden vastgelegd. Hier eindigt de taak van het sterrenteam en vanaf nu gaan werkgroepen, al dan niet met afgesproken ondersteuning,verder.

Verankeren en borgen

Slide backgroundSlide thumbnail

En dan zijn we klaar !!

.

U hebt een vraag voor ons?
Vermeld hier je naam
Plaats hier je mailadres.
Write your message!
Slide thumbnail

info@5sterrenmethode.nl
BOKD
Doctor Nassaulaan 3a
9401 HJ Assen
0592-315121